ALGEMEEN:

In en om onze stacaravan kunt u een grote mate van vrijheid genieten. We hebben voldoende ruimte en ook de rust van de omgeving zullen velen op prijs stellen.Om de leefbaarheid optimaal te houden is het noodzakelijk om bepaalde regels in acht te nemen en deze regels na te leven.

Aankomst en vertrek:

De caravan is bij aankomst na 15.00 uur en overhandiging van sleutel direct toegankelijk. (Draadloos internet Wifi en Interactieve Televisie K.P.N is gratis) Bij vertrek dient u de caravan voor 11.00 uur schoon achter te laten, laat geen vuilniszakken, papier, sigaren-of sigarettenpeuken of andere voorwerpen achter.

Gasten:

U mag altijd gasten ontvangen, maar wel graag onze huisregels in acht nemen.

Huisdieren:

Ze zijn van harte welkom in onze caravan. Ze mogen in principe alleen vrij rondlopen binnen de omheinde plek en alleen opgesloten worden achtergelaten. Uiteraard mag er gebruik worden gemaakt van de grote speelweide. Wilt u er wel voor zorgen dat u ze uitlaat buiten de speelweide. Doet u dit niet dan dient u de uitwerpselen zelf op te ruimen! Volgens de Voorschriften van de gemeente dient het uitlaten aangelijnd te gebeuren binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom mogen ze onaangelijnd lopen. De eigenaar is altijd Wettelijk aansprakelijk. Honden zijn NIET toegestaan op bank en/of bed. Loopse teefjes zijn bij ons helaas niet welkom. Bij de caravan worden op het terrein twee kennels geleverd, u kunt ze daar altijd in de nacht laten verblijven….dit hoeft natuurlijk niet!

Barbeque:

Bij gebruik van de barbeque houdt u dan de veiligheid in acht, u dient de barbecue en het rooster na gebruik schoon achter te laten.

Aansprakelijkheid:

Aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van de zich in de caravan bevindende goederen of voor ongevallen van mens of dier zijn wij niet aansprakelijk!

Huisvuil:

Ons streven is het milieu zo min mogelijk te belasten en daarom vragen wij u het huisvuil zo goed mogelijk te scheiden in de daarvoor bestemde afvalbakken naast de caravan.

Rookbeleid:

Het is verboden in de caravan te roken. Buiten bieden wij u genoeg gelegenheden om een sigaretje op te steken, ook op het overdekt terrasje aan de caravan!

Annulering:

Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Geen kosten bij annulering meer dan 6 weken voor aanvangsdatum van de huurperiode;

50% van de huurprijs bij annulering 1 tot 6 weken voor aanvangsdatum van de huurperiode;

100% van de huurprijs bij annulering 1 week of korter voor de aanvangsdatum van de huurperiode.

Tenslotte:

Wanneer er iets breekt, meld het even, we berekenen dat niet, dit zijn ongelukjes. Wij staan u graag bij om het verblijf in onze caravan zo aangenaam mogelijk te maken.

ALLGEMEINES:

In und um unser Mobilheim können Sie viel Freiheit genießen. Wir haben viel Platz und viele werden die Ruhe der Umgebung zu schätzen wissen. Um die Lebensqualität zu erhalten, ist es notwendig, bestimmte Regeln einzuhalten und diese Regeln einzuhalten.

An-und Abfahrt:

Der Wohnwagen ist bei Ankunft nach 15:00 Uhr und Schlüsselübergabe sofort erreichbar. (WLAN, WLAN und interaktives Fernsehen K.P.N. sind kostenlos.) Bei der Abreise müssen Sie den Wohnwagen vor 11:00 Uhr sauber lassen und dürfen keine Müllsäcke, Papier, Zigarre oder Zigarettenkippen oder andere Gegenstände zurücklassen.

Besucher:

Sie können jederzeit Gäste empfangen, beachten Sie jedoch bitte unsere Hausordnung.

Haustiere:

Sie sind in unserem Wohnwagen sehr willkommen. Sie dürfen grundsätzlich nur innerhalb des eingezäunten Bereichs frei herumlaufen und dürfen nur verschlossen bleiben. Natürlich können Sie den großen Spielplatz nutzen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sie außerhalb des Spielplatzes erschöpfen. Wenn Sie dies nicht tun, müssen Sie die Exkremente selbst aufräumen! Gemäß den Vorschriften der Gemeinde müssen die Abgase innerhalb des bebauten Gebiets an der Leine gehalten werden. Außerhalb des bebauten Gebiets dürfen sie an der Leine laufen. Der Eigentümer haftet immer rechtlich. Hunde sind auf dem Sofa und / oder Bett NICHT erlaubt. Hündinnen in der Hitze sind bei uns leider nicht willkommen. Zwei Zwinger werden mit dem Wohnwagen vor Ort geliefert, Sie können sie jederzeit über Nacht dort lassen ... dies ist nicht erforderlich!

Grillen:

Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Grills die Sicherheit. Sie müssen den Grill verlassen und nach Gebrauch sauber grillen.

Haftung:

Wir haften nicht für Zerstörung, Beschädigung, Verlust usw. der Ware im Wohnwagen oder für Unfälle von Menschen oder Tieren!

Hausmüll:

Unser Ziel ist es, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Deshalb bitten wir Sie, den Müll so gut wie möglich in den entsprechenden Abfallbehältern neben dem Wohnwagen zu trennen.

Rauchverbot:

Es ist verboten, im Wohnwagen zu rauchen. Draußen bieten wir Ihnen viele Möglichkeiten, sich eine Zigarette anzuzünden, auch auf der überdachten Terrasse des Wohnwagens!

Stornierung:

Im Falle einer Stornierung schuldet der Mieter folgende Stornierungskosten: Keine Kosten bei Stornierung mehr als 6 Wochen vor Beginn der Mietzeit; 50% des Mietpreises bei Stornierung 1 bis 6 Wochen vor Mietbeginn; 100% der Miete bei Stornierung 1 Woche oder weniger vor Beginn der Mietzeit.

Zuguterletzt:

Wenn etwas kaputt geht, melden Sie es bitte, wir berechnen es nicht, das sind Unfälle. Wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihren Aufenthalt in unserem Wohnwagen so angenehm wie möglich zu gestalten.